Analys och åtgärder

Kontakta oss

Analys och åtgärder

Projektiva hjälper er analysera ert utgångsläge och vilken nivå av informationssäkerhet verksamheten kräver. Därefter tar vi fram förslag till åtgärder i form av tekniska lösningar, metoder, rutiner och utbildningsinsatser. 

Vanliga åtgärder för bättre informationssäkerhet berör:

  • Rutiner, processer, utbildning och uppföljning
  • Fysisk säkerhet
  • Infrastruktur
  • Nätverk
  • Operativsystem
  • Applikation
  • Information

Projektiva kan också leda införandet av de åtgärder vi kommer överens om.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB