IT-partner

Kontakta oss

IT-partner

Projektiva hjälper företag som behöver införa, anpassa eller vidareutveckla sin IT-miljö med lösningar som gör verksamheten effektivare, mindre kostsam samt säkrare.

Brett erbjudande och hög IT-kompetens

Vi hjälper er att ligga steget före. Vi uppnår detta genom att konstant förbättra och vidareutveckla er IT-miljö tillsammans med er. Vår kompetens är er trygghet och ni behöver inte avsätta någon resurs som jobbar med IT - vi är er IT-avdelning. Oavsett om det är heltäckande lösningar, hårdvara, mjukvara eller moderna IT – tjänster, hjälper vi dig hitta den bästa lösningen.

Vi erbjuder ett omfattande utbud av tekniska tjänster. Vi kan ge support för både kompletta system och specifika IT-lösningar tack vare vår starka tekniska kompetens.

Vår kundgrupp är små och medelstora företag som har behov av att komma vidare i sin utveckling av ledningssystem och IT-system. Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår framgång ligger i att er IT-miljö fungerar. Genom att låta Projektiva ta hand om er infrastruktur behöver ni inte lägga tid, energi eller pengar på att hantera en egen IT-infrastruktur. Vi åtar oss gärna att vara er IT-partner för era behov. Vi kan hjälpa er med helheten och ge er oberoende rådgivning för att säkra er IT-miljö men även effektivisera era arbetsprocesser. 

Vi åtar oss gärna att vara er IT-partner för era behov. Vi kan hjälpa er med helheten och ge er oberoende rådgivning för att säkra er IT-miljö men även effektivisera era arbetsprocesser. 

Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet som vår prioritet. Vår förtjänst ligger i att ert system fungerar.

I en värld där teknikutvecklingen går allt snabbare öppnas det ständigt upp för nya möjligheter. För att fånga dessa krävs  att vi utvecklar nya sätt att arbeta och samarbeta – internt såväl som externt. Vi är ditt bollplank för hur vi tar din IT-miljö till nya höjder!

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB