Drift och support

Kontakta oss

Drift och support

Våra kompetenta drifttekniker övervakar, uppdaterar och underhåller er IT-miljö. Vårt servicecenter finns tillgängligt för att hjälpa er under ordinarie kontorstid eller annan avtalad tid.

Vi hjälper era användare med felsökning då någonting inte fungerar och avhjälper felet så att er verksamhet kan fortsätta utan långa driftavbrott. Vi hjälper även till med att återställa lösenord, lägga till program/appar, byta trasiga datorer och löser nätverksproblem. Vi återställer förlorade filer och hanterar IT-säkerhetsincidenter, ja kort och gott allt som kan hända i det dagliga använandet av IT.

En god kundrelation är viktigt för oss. Genom varje ärende kommer våra insikter i era behov och processer att bli större och kommer möjliggöra en mer kvalitativ support anpassad för er. Vi rapporterar löpande åter och rekommenderar åtgärder som kan hjälpa din organisation öka IT-mognaden och förbättra driften

Drift och support av din IT-miljö görs alltid med säkerhet och tillgänglighet i första rummet. Vår framgång ligger i att ert system fungerar problemfritt. Genom att låta Projektiva ta hand om er infrastruktur och IT-miljö behöver ni inte lägga tid, energi eller pengar på att hantera detta själva.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB