IT-utrustning

Kontakta oss

IT-utrustning

Vi erbjuder dig en samlad tjänst för hantering av all IT-utrustning, med god IT-säkerhet i fokus. Vi börjar med att göra en behovsanalys för att sedan kunna erbjuda en lämplig, anpassad lösning. Vi ser över er befintliga utrustning för att uppgradera och komplettera så att du uppnår din önskade funktions- och säkerhetsnivå. 

När det är dags att införskaffa ny utrustning hjälper vi er med funktionella och IT-säkra alternativ. Det gäller till exempel datorer, skärmar, surfplattor, mobiltelefoner, multifunktionsskrivare/kopiatorer och annan teknisk utrustning. Fler olika enheter än man tror är idag uppkopplade på ett eller annat sätt, och långt ifrån alla är fria från säkerhetsluckor. Det gäller också att hålla god ordning på alla mobila enheter och vem som använder dem.

När datorer, telefoner och andra enheter ska ersättas tar vi hand om dem och ser till att all information som finns lagrad i dem raderas innan de skickas för återvinning eller återbruk. Vi hjälper dig också med stöldskydd och säkerhetskopiering.

Fast månadskostnad

Tjänsten Säker IT-miljö finns i olika nivåer för att passa olika behov och förutsättningar. Oavsett nivå får du alltid tjänsten till en fast månadskostnad och slipper oväntade utgifter.

Via tjänsten hjälper vi er med:

  • Inköp och uppgraderingar av hårdvara
  • Återtag och radering av lagrad information
  • Säkerhetskopiering och backup av information
  • Teknisk support
  • Lagerhållning
  • Stöldskydd

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB