Integritetspolicy​

Kontakta oss

Vår integritetspolicy​

Vår webbplatsadress är: https://projektiva.se

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Du kan läsa mer om detta nedan under Information om behandling av personuppgifter. Informationen beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Information om behandling av personuppgifter
EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ställer krav på sättet att hantera personuppgifter med syfte att stärka individens integritet samt att stärka individers rätt till sin persondata. Som personuppgifter räknas allt som kan användas till att identifiera en person så som foto, adress, IP-nummer och e-postadress. Lagen gäller bland annat vilka uppgifter som får registreras, vem som har tillgång till dem och hur länge de får sparas.

Vid Projektiva hanteras personuppgifter bl.a. i samband med:
· Samtycken· Avtal med kunder· Fakturahantering· Kundregister
· Uppdragsregister
· Säljinsatser (CRM-system)
I samband med att personuppgifter behöver behandlas vid Projektiva skall den person eller de personer det gäller lämna sitt samtycke till att detta får ske.

Den enskilde har rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av sina personuppgifter. De individer vars personuppgifter vi hanterar ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska någon kunna återkalla sitt medgivande. Alla har rätten att bli glömd.
Återkallande av samtycke sker enklast genom direktkontakt med Projektiva AB.

Endast de medarbetare som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete ska ha tillgång till personuppgifterna. Personuppgifterna ska inte gå att stjäla eller riskera att komma ut till obehöriga. Gallring av personuppgifter sker minst en gång per år.

Projektiva samlar in uppgifter om namn, telefonnummer, e-postadress, adress och i förkommande fall CV. Detta gör vi för att kunna använda uppgifterna i samband med t.ex. rekrytering och anställning, svar på uppdragsförfrågningar, säljinsatser och anbudssvar. Insamling sker genom att enskild överlämnar sina egna personuppgifter via e-post eller telefon, kontaktformulär på hemsida eller annan digital kanal. Kontaktformulär skickade av besökare kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Information om inbäddat innehåll, analysverktyg , cookies och användningsstatistik
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Den cookie som används huvudsakligen av Google Analytics är cookien _ga.

Förutom att rapportera användningsstatistik för webbplatser kan Google Analytics, tillsammans med några av de annonseringscookies som beskrivs ovan, också användas för att visa mer relevanta annonser i Googles produkter och tjänster (till exempel Google Sök) och på webben samt för att mäta interaktionen med annonserna vi visar.
Läs mer om Analytics-cookies och sekretess.

Frågor?
Kontakta oss

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB