IT-Tekniker

Kontakta oss

IT-tekniker

Det finns en aldrig sinande efterfrågan på tekniska resurser i och med den stora omställningen till en digital arbetsplats som många organisationer behövt styra om till.
För att fler företag ska kunna genomföra en digitaliseringsresa erbjuder Projektiva erfarna och kompetenta tekniker och specialister inom Cloud computing.
Vi kan även erbjuda IT-support löpande eller som en del av köpt paketering.
Vi tillhandahåller dessa konsulter i både långa och korta uppdrag på plats ute hos er eller via distansarbete.

Exempel på roller:

  • Testare/Testledare
  • Utvecklare
  • Lösningsarkitekter
  • Infrastrukturtekniker
  • Systemspecialister
  • Systemtekniker
  • Supporttekniker

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB