Effektiv och säker informationshantering

Kontakta oss

Effektiv och säker informationshantering

Informationssäkerhet – mer än IT-säkerhet

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att som göra information lättillgänglig när den behövs. Informationssäkerhet omfattar IT-säkerhet, fysisk säkerhet, rutiner och processer, utbildning av personal, infrastruktur, nätverk, operativsystem, applikationer och information. 

Informationssäkerhet är en del av verksamhetsplaneringen och kvalitetsarbetet. För att vara en god leverantör till era kunder behöver ditt företag ha ett antal rutiner, policys, instruktioner och teknik på plats, så att till exempel kraven i GDPR uppfylls.

Informationssäkerhet är också viktigt för att:

  • Uppnå effektiva arbetssätt så att information lagras och hanteras på ett säkert sätt
  • Upprätthålla verksamhetens förtroende. Företag vill jobba med tillförlitliga leverantörer.
  • Förebyggande riskhantering
  • Tydliga processer som gör att säkerhetsinvesteringar används effektivt
  • Uppfylla lagkrav som t.ex. GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB