IT-säkerhet

Kontakta oss

IT-säkerhet

Alltid en IT-säker lösning

Vi på Projektiva värnar och tänker alltid informationssäkerhet. IT-säkerhet är en del av detta. Därför skapar vi alltid lösningar där er information hanteras på ett säkert sätt och bara av den som är behörig.

Anpassade lösningar från en trygg leverantör

Projektiva erbjuder flera olika paketlösningar som är anpassade för olika företagsvarierande behov och förutsättningar. Våra lösningar bygger på produkter från kända leverantörer av IT-säkerhetsprodukter så att du kan känna dig trygg med att ditt system kommer att kunna uppdateras, underhållas och supporteras under lång tid framåt.

Projektiva säljer licenser för pålitliga IT-säkerhetsprodukter med ett kraftfullt extra säkerhetslager.  

Nästan all skadlig kod levereras via e-post. Människor kommer alltid att klicka på fel saker, men med rätt produkt är din organisation skyddad från även de mest avancerade e-posthoten. Det är enkelt att ta i bruk och levererar hög detekteringsfrekvens.

Vi har produkter som är utformade för att lägga till ett kraftfullt extra lager till Microsoft 365:s ursprungliga säkerhetsfunktioner och skydda dig mot nätfiske, skadligt innehåll och riktade attacker av de mest sofistikerade slagen.

Vi har produkter som är utformade för att  leverera allt från sårbarhetshantering och samarbetsskydd till klientskydd, samt detektion & responsmanagering från en enda säkerhetskonsol. Använd individuella lösningar för specifika behov eller få fullständigt skydd genom att kombinera dem alla.

  • Omfattande Microsoft 365-skydd
  • Kostnadseffektivt val
  • Enkel driftsättning på bara några minuter

Business Security 
lösningar och tjänster 

Endpoint security

Våra Endpoint-lösningar är utformade för att enkelt distribueras och automatiseras för att täcka alla dina enheter och servrar med extra lager av anpassning till även de mest krävande företagen. 

Beställningsförfrågan

Protection Service for Business

Fullständigt affärsskydd byggt på molnet med enkel och omedelbar distribution från din webbläsare. 

Beställningsförfrågan

Rapid Detection & Response

Övervaka din IT-miljös status och säkerhet, upptäck riktade attacker snabbt och svara med kontextuell synlighet och automatisering. 

Beställningsförfrågan

Business Suite

Komplett affärssäkerhet på plats designad för fysiska, virtuella och molnmiljöer. 

Beställningsförfrågan

Managed detection 
and response 

Våra MDR-tjänster (managed detection and response) är avsedda för organisationer som letar efter upptäckt, hotinformation och incidenthanteringstjänster i världsklass, med stöd av aktivt genomförda servicenivåavtal.

Beställningsförfrågan

Countercept

Avancerad managerad threat hunting för att upptäcka och svara dygnet runt på skickliga mänskliga motståndare som utför live, praktiska tangentbordsattacker. 

Beställningsförfrågan

Collaboration protection

Kompletterar inbyggda säkerhetsfunktioner genom att minska riskerna i uppladdade filer, länkar och e-postmeddelanden i Salesforce och Microsoft Office 365 molnmiljöer. 

Beställningsförfrågan

Cloud Protection for Salesforce

Teknik kombinerat till en säkerhetsplattform i flera lager för både upptäckt och förebyggande av attacker på Salesforce-plattformar. 

Beställningsförfrågan

Cloud Protection for Microsoft Office 365

Kompletterar Microsoft Office 365 integrerade e-postsäkerhetsfunktioner genom att tillhandahålla avancerat skydd mot attacker via e-post och URL: er. 

Beställningsförfrågan

Security awareness

Attacker som utnyttjar mänskliga sårbarheter blir allt vanligare. Vårt beteendevetenskapliga baserade säkerhetsmedvetenhetsutbud är skräddarsytt för att uppnå största möjliga förbättring av säkerhetskulturen och minskad risk från anställdas beteende. 

Beställningsförfrågan

Phishd

Managerad tjänst utformad för att minska risken genom att mätbart förbättra säkerhetskulturen och anställdas beteende. 

Beställningsförfrågan

Vulnerability management

Lösningen för sårbarhetsskanning som sänker dina cybersäkerhetskostnader och säkerställer efterlevnad av regler. Identifiera dina sårbarheter och gör justeringar av dina säkerhetsinvesteringar och prioriteringar. 

Beställningsförfrågan

Radar

Lätt att installera skanning för hela ditt nätverk och alla dess tillgångar. Radar skannar den djupa webben, bekämpar varumärkesutnyttjande och minskar dina totala kostnader. 

Beställningsförfrågan

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB