Ledningssystem

Kontakta oss

Ledningssystem

Standarden ISO 27000 är ett ramverk som hjälper företag och organisationer att förbättra kontrollen över informationssäkerheten. Genom att använda standarden kan man identifiera risker och införa lämpliga kontroller för att minska risken. Standarden tillhandahåller krav för att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet.

ISO 27000-serien kan tillämpas inom alla organisationer, oavsett bransch, storlek och verksamhet

Oavsett om ISO 27000 är okänt eller om ni redan har påbörjat er resa så kan Projektiva hjälpa er i arbetet. Vi har kunniga konsulter och lösningar för att det ska gå snabbt att komma igång.

– ISO 27001

Med 27001 uppnår ni ett systematiskt arbete och etablerar ett ledningssystem för dataskydd, cybersäkerhet och informationssäkerhet, LIS.

– ISO 27002

Med 27002 inför ni säkerhetsåtgärder (enligt kraven i 27001) för dataskydd, cybersäkerhet och informationssäkerhet.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB