Projektledning

Kontakta oss

Projektledning

Vi är experter på projektledning inom IT
​Ska ni genomföra ett internt och viktigt projekt som bara måste bli bra? Men ni har ingen som hinner driva det? Då kan vi hjälpa er! Utifrån organisationens projektdirektiv planerar, leder, genomför och avslutar våra projektledare projekt, så att ni säkert når i mål och kan få nytta och effekt av resultatet. Vi kan också stötta i utvalda delar av ett projekt, under en viss tid, kanske i uppstart, i kritiska delprojekt eller om en resurs tillfälligt saknas.
Effektiv projektstyrning för framgångsrika projekt
Projekt kan vara fulla med gropar och hinder på vägen. Otydlig verksamhetsstyrning inom organisationen, otydlig projektledning, dålig kommunikation och bristande förstudier av projektets förutsättningar är några av de vanligaste orsakerna till att många råkar ut för problem. Projektiva ser till att göra projekt både enklare och mindre riskfyllda genom effektiv projektstyrning. 

I samband med ditt projekt kan vi hjälpa till med riskhantering, kvalitetsstyrning, bemanning och resursanskaffning, projektekonomi, kalkyler, avtal och upphandlingar samt projektadministration.

Våra tjänster inom projektledning omfattar:
Vi har också konsulter till agila projekt:

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB