Projektledarutbildning

Kontakta oss

Projektledarutbildning

3-dagars distansutbildning till projektledare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare eller till dig som redan är projektledare och vill utveckla dina kunskaper, t.ex. inom agil projektledning. Utbildningen ger dig de bästa förutsättningar för att dina projekt kan levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom beräknad kostnadsram. Dessutom innehåller kursen grunder i ledarskap, något som alla projektledare behöver kunna!

Anmäl intresse

Mer om utbildningen

Utbildningen omfattar grunderna inom projektledning inklusive agila metoder. Utbildningen möter de kunskapskrav som ställs på kompetens för projektledare som senare vill certifiera sig, tex genom att använda National Competence Baseline (NCB) för certifiering enligt IPMA. Utbildningen innehåller också ledarskapsmoment inbakat i kursen. Projektledning varvas med grunder i beslutsfattande, kommunikation, team-samarbete och konflikthantering. Ledarskapsmomenten genomförs med metoder som bygger på beteendevetenskap, psykologi och kommunikation.

Gear icon

Vad kommer du att lära dig

Utbildningen fokuserar på att lära ut metoder, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom projektets olika faser och vilka aktiviteter en projektledare utför i respektive fas, allt ifrån upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Book icon

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

target icon

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kompetens och god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i projektledning. Målet är att du efter genomförd utbildning skall kunna använda dina kunskaper i rollen som projektledare för att genomföra lyckade projekt.

Omdömen från kursdeltagare

"Jag rekommenderar den här kursen för att man lär sig inte bara om projektledning utan även ledarskap och hur man ska bete sig som en ledare. Och att projektledningsdelen är djupgående även fast kursen är 3 dagar."
"Bra grundläggande kurs där man får övergripande blick på hur man planerar och genomför ett projekt. Samt en mix av ledarskapsutbildning där man lär sig att förstå hur grupper fungerar tillsammans och hur man kan undvika onödiga risker och misstag."
"Jag kan rekommendera denna kursen. Bra och användbar information och lösningar. Bra tips på olika hjälpmedel. Förklarar så att alla kan förstå. Frågar efter varje kapitlet om alla har förstått."

Program Projektledarutbildningen - dag för dag

Dag 1
Inledning – Grundläggande projektledning
 • Presentationer
 • Förhållningsregler vid utbildning på distans
 • Mål för kursen
 • Kursplan
Avsnitt 1 – Introduktion till projektledning
 • Vad är projektledning? Hur passar projekt in i olika verksamheter.
 • Begräsningstriangeln
 • Projektlivscykel
 • Projektledningens faser/grupper
 • Huvuddokument under projektets faser
 • Projektledarens roller, ansvarsområden och kompetenser
 • Problemlösning
Avsnitt 2 – Projektinitiering
 • Identifiera intressenter och Förstå den högre ledningens roll
 • Utvärdera affärsbehov och möjligheter
 • Nytto-kostnadsförhållande och återbetalningstid
 • Uppdragsbeskrivning
 • Starta rätt
 • Behovsbedömning
 • Formulera bra mål
 • Kravspecifikationer
 • Dokumentation
 • Vad är en projektspecifikation (PRD)
 • Beslutsfattande
 • Reflektion
Dag 2
Avsnitt 3 – Projektplanering
 • Kommunikation i flera led
 • Nyckelpersoner i projektgruppen
 • Projektledningsplanen
 • Hantera omfattningen
 • WBS
 • Features / Backlogg
 • Dokumentation
 • Uppskattning / Estimering
 • Tidsplanering, kostnadsplanering, budgetering och resursplanering
 • Nätplan / Aktivitetsplan och milstolpar
 • Kommunikationsplanering
 • Riskhantering
 • Anskaffning / Välja leverantör
Dag 3
Avsnitt 4 – Projektutförande
 • Skapa projektgrupp
 • Utveckla samarbetet i projektet
 • Följa upp projektets planer
 • Hantera ändringar
 • Styra projektets leverantörer
 • Upprätthålla löpande kommunikation
 • Personlighetstyper
 • Framgångsfaktorer för ledarskap
 • Samarbete
 • Multitasking
Avsnitt 5 – Projektavslut
 • Att avsluta ett projekt eller en fas
 • Riktlinjer för projektavslut
 • Orosmoln vid projektavslut
 • Fånga lärdomar
 • Andra avslutningsaktiviteter
 • Avslut

Information

Längd: 3 dagar
Pris: 19 995 kr (ex moms)

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på 3 heldagar och genomförs på distans.

2024

Hör av dig för bokning av datum som passar dig!

Gemensam kurs för intresseanmälda planeras till mitten av februari.


Vi genomför också anpassade kurser enligt era önskemål, kontakta oss för offert.

Skicka in en intresseanmälan via formuläret så kontaktar vi dig, fyll i önskade datum i fältet för Önskat datum.
Det går även bra att boka direkt.

Boka utbildning

Intresseanmälan

En intresseanmälan är inte en bindande bokning

Integritetspolicy
Tack! Vi har mottagit din intresseanmälan!
Oops! Någonting blev fel.
Vill du veta mer om utbildningen? Ring eller maila oss.
Tony Lundgren
Ta kontakt med oss så hjälper vi dig
Tony Lundgren, kursansvarig Projektiva AB
E-post: info@projektiva.se
Telefon: 010-204 90 20

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB