Utbildningar inom informationssäkerhet​

Kontakta oss

Utbildningar inom informationssäkerhet​

Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom informationssäkerhet. Dessa kan fås som enstaka utbildningar eller som kombinerade paket enligt behov.

GDPR

3h Utbildning i hur företagets verksamhet anpassas till dataskyddsförordningen GDPR.

Grunder säkerhet och hot

4h Utbildning med tema grunder inom säkerhet och hot. Utbildningen riktar sig till chefer och anställda i företaget. Utbildningen kan genomföras med nyanställda som en del av onboardingen samt som regelbunden repetitionsutbildning för all personal. Fokus på:

  • Vilka tillgångar som är skyddsvärda​
  • ​Vilka olika typer av säkerhetshot som riktas mot företaget
  • Risker med modern teknologi och internet och vilka åtgärder ni kan vidta​
  • Betydelsen av att rapportera säkerhetshotande verksamhet​
  • Säkerhetstjänsten vid företaget​

Syftet är att alla skall ha ett högt säkerhetsmedvetande.​

IT-säkerhet

2h Utbildning med tema IT-säkerhet för användare. IT-säkerhet är en del av informationssäkerheten och rör främst de delar av begreppet informationssäkerhet som avser säkerheten i den tekniska hanteringen av information som bearbetas, lagras och kommuniceras elektroniskt samt administrationen kring detta.​

Informationssäkerhet

Utbildning med tyngdpunkt på områden inom informationssäkerhet skräddarsytt efter behov.

Säkerhetsskyddslagen

4h Utbildning med tema säkerhetsskyddslagen och säkerhetsläget i Sveriges närområden.

Information

Längd: Se respektive utbildning

Datum

Online eller på plats hos oss eller er

Intresseanmälan

Samtycke *
Integritetspolicy
Tack för din intresseanmälan!
Oops! Någonting blev fel.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB