October 19, 2020

2 enkla steg för att lyckas med projekt

Hur gör jag och min organisation för att vi ska bli bättre på att lyckas med våra projekt? En fråga som många har ställt sig, men kanske inte riktigt har svaret på?

Den ena (och första) åtgärden för att komma ett steg närmare att bli bättre på att lyckas med projekt är att skapa ett sätt att få en övergripande kontroll på samtliga projekt som bedrivs och planeras. Detta görs genom att definiera en projektmodell.

Projektmodellen innehåller ett indelat aktivitetsflöde med beslutspunkter, roller och mandat, mallar samt instruktioner för hur olika moment skall utföras. Modellen för att leda projekt är inte samma sak som hur man bedriver t.ex. utveckling inom projektet. Projektmodellen behövs för att kunna leda projekt från start till mål. I genomförandeskedet av projektet kan man tillämpa olika modeller för utveckling, t.ex. Scrum, XP eller RUP, och man kan vara mer eller mindre agil i sitt genomförande, men projektmodellen ska leda hela projektet i mål, och inte bara genomförandefasen. Därför måste man ha ordning och reda i hur man tillämpar olika saker. Det första steget är alltså helt enkelt att definiera sin projektmodell!

Den andra åtgärden för att komma ett steg närmare att bli bättre på att lyckas med projekt är att införa projektmodellen. För att genomföra ett eller flera projekt på ett effektivt sätt inom en organisation så krävs det inte bara att modeller, verktyg och metodik för detta finns, utan självklart även att det är känt av alla. Detta gäller såväl den högsta ledningen, stödfunktioner som projektledare och projektmedarbetare. Styrning av företagets/organisationens projekt, genomförs genom att tillämpa projektmodellen i verksamheten, och då måste den vara välkänd och etablerad.

Att införa en projektmodell innebär förändring. All förändring kräver förståelse, utbildning och en period av försöksvis tillämpning, utvärdering, acceptans och deltagande innan allt sitter i hela organisationen. Underskatta inte införandet. Det är det andra steget, men lika viktigt som det första.

Projektiva erbjuder många olika typer av tjänster och roller inom projektverksamhet. Vi kan stötta ledningen med att driva framtagning och etablering av en projektmodell som är anpassad för verksamheten. Detta kan göras med en befintlig modell, baserad på Projektivas egna generiska modell, eller en helt ny skräddarsydd modell som passar organisationens unika behov. Vi kan också hjälpa er med alla införandeaktiviteter för att säkerställa att modellen börjar användas i organisationen. Exempelvis så kan vi driva ett pilotprojekt, stötta första projekt ut eller följa upp verksamheten under längre period. Vi kan utbilda, hålla i workshops och andra möten samt coacha organisationen.

Tillsammans kan vi bidra till din framgång!

Projektiva AB

Detta kanske också intresserar dig
En IT-partner hjälper det snabbväxande företaget

Tony Lundgren

Det snabbväxande företaget behöver en säker och smidig IT-lösning - men saknar en egen IT-avdelning. Lösningen är en partner som kan stödja tillväxten och hantera allt från klienthantering till övervakning och support.
Innovation förenklar din verksamhet

Tony Lundgren

Har du som företagare funderat på vad innovation skulle kunna göra för din verksamhet? Har du också funderat på vad det innebär att inte använda kraften i molnbaserade lösningar? Vad kan AI och automatiserade arbetsflöden göra för dig?
Tack! Ha en fortsatt trevlig dag så hör vi snart av oss!
Oops! Någonting blev fel.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB