December 22, 2021

Innovation förenklar din verksamhet

Har du som företagare funderat på vad innovation skulle kunna göra för din verksamhet? Har du också funderat på vad det innebär att inte använda kraften i molnbaserade lösningar? Vad kan AI och automatiserade arbetsflöden göra för dig?

Är din organisation i processen att besluta om nya digitala tjänster? I så fall blir ni tvungna att fundera på vilka tekniklösningar som är lämpliga. Utan att föregå analysen är ofta hybridmoln och containers lösningen.

När man tänker på digitalisering är det ofta två saker som upptar tankarna: att effektivisera verksamheten och att erbjuda bättre tjänster till kunderna. Det är så klart sunda drivkrafter.

Man bygger dock inte de nya digitala tjänsterna i en handvändning. Den del av lösningarna som många troligtvis förknippar med digitalisering, mobilappar, är bara toppen av isberget. Om vi tänker oss alla lösningar som behövs som en pyramid, så utgör apparna toppen. I bottenskiktet kan vi tänka oss servrarna i datacentren. Det finns ett stort antal skikt däremellan, även om vi bara ser till de tekniklösningar som krävs för lyckad digitalisering. Naturligtvis behövs strategier, processer, dataförsörjning också.

Gammalt och nytt

Hur ska man gå tillväga som beslutsfattare i företaget för att få ordning på den tekniska digitaliseringspyramiden? Frågan blir inte lättare att besvara för att många nya digitala tjänster bygger på nya tekniklösningar som AI, maskininlärning, blockkedjor och IoT.

Nya tekniklösningar som AI kräver nya teknikplattformar. Samtidigt finns det äldre system, till exempel för känsliga personaluppgifter, som inte är lämpliga att flytta till moderna teknikplattformar, som exempelvis publika molnplattformar. Det behövs hybridplattformar som kan hantera olika typer av teknikplattformar.

Projektivas tjänst Säker IT-miljö i kombination med molntjänster ger kunden en smidig lösning

En hybridplattform ger en it-miljö som innefattar både traditionella, lokala servrar i egna datacenter och publika molntjänster, till exempel på Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud Platform. Det kan finnas flera typer av delar, till exempel privata moln, men poängen är att det handlar om it-miljöer i vilka olika typer av teknikplattformar lever sida vid sida, och det är tillgängligt och säkert.

Flytta applikationer

Men innebär inte hybridplattformar att man bara drar ut på plågan med att migrera applikationer från traditionella it-miljöer till publika molnplattformar? Nej, så behöver det inte vara. Vi behöver återvända till teknikpyramiden för att förstå varför. Om vi hoppar upp en nivå från de fysiska maskinerna hittar vi virtuella maskiner som kan köras både på lokala servrar och på publika molnplattformar.

Ytterligare ett steg uppåt hittar vi en lösning på hybrid- och migreringsproblematiken, i form av så kallade containrar. Det är i princip kompletta miljöer för att köra applikationer. En stor poäng med containrar är att de i princip kan köras var som helst, till exempel i det egna datacentret eller på en publik molnplattform. Det gör att applikationer som körs i containrar blir flyttbara. Den mest populära containerplattformen heter Docker.

I dag skrivs nästan all ny programkod för att köras på Docker. Men det är inte säkert att det arbetssättet är bäst för att bygga om existerande applikationer. Därför behövs hybridmiljöer. Däremot kan man bygga på nya delar till gamla applikationer med hjälp av Docker, vilket gör att de delarna blir flyttbara.

Men Docker är inte komplett. Det behövs en plattform till för att hålla reda på alla Dockercontainrar. Den populäraste lösningen för det heter Kubernetes. Och det behövs, naturligtvis, ytterligare en plattform för att göra användningen av Kubernetes mer effektiv. Där finns det flera alternativ att välja på och det är viktigt att utgå från varje kunds behov av vilka tillägg som krävs för att få optimal funktionalitet.

Red Hat OpenShift är ofta ett alternativ då det innehåller färdigt stöd för att utveckla applikationer som körs med Kubernetes och Docker. Man kan se OpenShift som en samling nyttiga tillägg till Kubernetes

Tänk igenom allt i förväg

Olika utredningar och andra källor ger viss vägledning för hur man kan gå till väga inför sin digitalisering , dock inte i någon hög utsträckning vad gäller teknikval. Projektiva kan hjälpa till med ett ramverk för modernisering av it-miljöer.

Vi beskriver hur man ska göra i praktiken för att modernisera it-miljöer. Vi tittar också på till exempel strategiarbete och det säkerhetsarbete som också behöver göras. Strategier är inte minst viktiga för att det ofta visar sig att införande av containrar får en stor påverkan på befintliga förvaltningsprocesser. Har man inte tänkt igenom sådana saker i förväg blir det jobbigt vid driftstart.

Projektiva, med bas i Västerås och kontor på flera platser i Mälardalen, har egna konsulter med gedigen erfarenhet inom branschen.

>> Läs mer om digitalisering

Låt Projektiva bidra till din säkra digitalisering!

Detta kanske också intresserar dig
En IT-partner hjälper det snabbväxande företaget

Tony Lundgren

Det snabbväxande företaget behöver en säker och smidig IT-lösning - men saknar en egen IT-avdelning. Lösningen är en partner som kan stödja tillväxten och hantera allt från klienthantering till övervakning och support.
Smidig IT-lösning för företag

Tony Lundgren

Företag har idag medarbetare utspridda. Dels genom arbete på distans från hemmet, caféet eller på resande fot, dels från företagets olika kontor. Det ställer nya krav på de stödsystem som personalen använder.
Tack! Ha en fortsatt trevlig dag så hör vi snart av oss!
Oops! Någonting blev fel.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB