April 19, 2021

5 tekniska utmaningar för dig som CIO - och hur du löser dem

Som CIO bedriver du ett ständigt förbättringsarbete för att jobba strategiskt och ständigt utveckla affären Många branscher har idag massiva utmaningar och bl.a. teknik behöver stödja verksamheten. Annars lyckas du inte. Det krävs dock en bra infrastruktur för att tekniken ska kunna vidareutvecklas i takt med organisationens behov.

Som CIO behöver du idag arbeta långsiktigt. Lägg upp en plan och skapa successivt ett arbetssätt �?på tvären�? i organisationen. Det vill säga, team där tech-personer jobbar tillsammans med säljare och produktspecialister. Med fokus på affärsutveckling och innovation behöver man hacka hål efter hål i väggarna mellan företagets olika avdelningar. Det gäller att få med sig alla i företaget och gemensamt bidra till innovationen, det är verksamheten som ska stödjas. IT började som ren kostnadseffektivisering, idag övergår det mer till att vara affärsutveckling. Men man behöver hantera både och. Det dagliga måste fungera så att man som CIO kan fokusera på innovation.

Så undviker du de tekniska fallgroparna och får en infrastruktur som jobbar för dig – istället för tvärtom:

Ta dig ur gammal infrastruktur

IT-team kan fastna i att försöka skapa egna molnlösningar som ska ersätta föråldrad infrastruktur. Det kan göra att de inte har tid och resurser att utveckla andra delar av den digitala affären. Saknar du resurser internt för att överblicka dina molnkonfigurationer, vad avtalen omfattar, de juridiska villkoren, GDPR, säkerhet, support vid avbrott och driftproblem samt möjliga konsekvenser av skalning – kan det vara en bra idé att rådfråga en neutral partner. Man kan spara pengar, få tillgång till bättre support eller bli uppmärksammad på oproportionerligt stora risker vid vissa typer av driftproblem.

Det har uppstått en marknad med en ny typ av IT-partner som erbjuder anpassade hybridmolnlösningar, som omfattar både rådgivning, drift och underhåll.

Undvik skugg-IT

Enligt Gartner består 30 till 40 procent av alla IT-inköp på stora företag av så kallad skugg-IT. Det vill säga mjukvara och digitala verktyg som inte är godkända av företaget. Detta är en säkerhetsrisk, samt att det försvårar samarbete mellan företagets olika team och avdelningar.

En rekommendation är att ha en verksamhetsanalytiker i ditt IT-team som kan ta reda på medarbetarnas behov och hitta rätt lösningar, samtidigt som man har kontroll över helheten.

Ta hand om all data

Data blir allt mer affärskritiskt. Idag kan du inte bara utveckla kärnaffären med hjälp av data, du kan också skapa helt nya affärsområden. Teknik som analys, AI, IoT, container-teknik, edge computing, VR/AR och blockchain bygger på data. “I dagens ekonomi är varje företag i stort sett ett datasamlande företag�?, säger Joseph George, vd på SUSE Solution strategy. Har du mer lagring än du behöver blir det dyrt. Har du för lite blir din digitalisering lidande. Annica Wallenbro Stojcevski är affärsområdeschef moln och företag på Microsoft Sverige:

– Alla molnleverantörer adderar hela tiden nya lösningar som ska hjälpa företag att dra nytta av sin data. Det är här den stora utvecklingen inom molnsektorn sker just nu. Även om det går att använda exempelvis AI eller kognitiva tjänster på mer eller mindre interna lösningar, så kommer du inte få tillgång till de allra senaste innovationerna inom området. De finns i molnet, säger hon.

Dessutom kan du köpa molnbaserade tjänster �?på kran�? – du betalar bara för användningen.

– Det blir inga höga investeringskostnader. En molntjänst kan fungera som en stor låda med legobitar. Som kund kan du provbygga med olika bitar och lägga tillbaka de som inte passar i ditt bygge.

Få koll på inköpen

När tekniken blir allt viktigare finns risken att företag spenderar mer pengar än nödvändigt. Du som strategisk CIO behöver en vass IT-ansvarig som förstår teknik, avtal och hållbarhet. Någon som dessutom kan relatera inköp till både interna behov för den dagliga verksamheten, och externa behov för att utveckla affären. Du som CIO behöver ha ansvar för investeringarna, ingen annan chef på företaget.

Lämna supporten

Som CIO bör du vara företagets inspiratör och katalysator för förändring. Du bör leda och innovera, inte hålla på med support.

Större företag behöver kanske ett team med duktiga specialister, en CTO och ett infrastrukturteam som jobbar med sådant. De jobbar med infrastruktur på ett innovativt sätt och ser till att den är föränderlig, bland annat med hjälp av konsulter och outsourcing. Förr var det mer hårdvara, nu är det mer mjukvara. Mer utvecklingsnära. CIO sitter inte i serverrummet men behöver förstå vad som är viktigt och varför. Det gäller att ha bra förutsättningar för digital utveckling, en bra grund som man kan addera klienter, appar och automation på.

Projektiva, med bas i Västerås och kontor på flera platser i Mälardalen, har egna konsulter med gedigen erfarenhet inom branschen.

Många företag och organisationer vill komma igång med sin digitalisering, bland annat för att ny lagstiftning skärper kraven, men även för att bli effektivare. Även små och mellanstora företag har de här behoven.

>> Läs mer om digitalisering

Låt Projektiva bidra till din säkra digitalisering!

Detta kanske också intresserar dig
En IT-partner hjälper det snabbväxande företaget

Tony Lundgren

Det snabbväxande företaget behöver en säker och smidig IT-lösning - men saknar en egen IT-avdelning. Lösningen är en partner som kan stödja tillväxten och hantera allt från klienthantering till övervakning och support.
Innovation förenklar din verksamhet

Tony Lundgren

Har du som företagare funderat på vad innovation skulle kunna göra för din verksamhet? Har du också funderat på vad det innebär att inte använda kraften i molnbaserade lösningar? Vad kan AI och automatiserade arbetsflöden göra för dig?
Tack! Ha en fortsatt trevlig dag så hör vi snart av oss!
Oops! Någonting blev fel.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB