November 3, 2020

IT-säkerheten ska förbättras för alla – genom utbildning

IT-Konsultföretaget Projektiva vill stärka informationssäkerheten för företag i Västerås och Mälardalen. Projektiva hjälper företag att stärka sin informationssäkerhet, där IT-säkerhet är en del, genom konsulttjänster. Nu kan Projektiva även erbjuda olika utbildningar för dedikerade roller som t.ex. IT-ansvariga, men även för personal i övrigt som ett led i att öka medvetenheten om hur information och IT-system ska hanteras.  Våra informationssäkerhetsexperter håller utbildningarna fysiskt eller online, eller en kombination av båda delar.

Problemet med informationssäkerhet, IT-säkerhet och bristande riskhantering är att de utgör stora finansiella risker. Men det kan vara svårt att göra något åt det, eftersom det råder en skriande brist på säkerhetsexperter och ibland även kunskap.

– Informationssäkerhet och IT-säkerhet är verkligen ett bristyrke och man kan inte automatisera bort risker eller outsourca ansvar. Och i dagens läge med ökande hotbild och oroligheter i omvärlden, blir inte läget bättre. Det är därför vi gör en satsning på utbildning, säger Jan Jonasson, ansvarig för informationssäkerhet på Projektiva.

Jan Jonasson, ansvarig för affärsområde informationssäkerhet på Projektiva

Projektiva vill öka säkerheten på informationssäkerhetsområdet för alla företag. Det är ganska vanligt med ett �?glapp�? mellan ledningens syn på säkerhet och det som händer på “golvet�?. Det kan skapa olika bilder av de riktiga problemen. Projektiva ser det som en självklarhet att alla i en organisation ska kunna se och förstå säkerhet.

Därför har Projektiva nu tagit fram flera olika utbildningar som är anpassade utifrån de olika behoven i ett företag. Det finns t.ex. en utbildning för grundläggande informationssäkerhet som riktar sig till chefer, ledningen och personer med ansvarsroller i ett företag. Det finns en annan kurs som alla anställda bör gå minst en gång per år, och som också lämpar sig som en del i onboarding av nyanställda. Det finns också mer nischade och anpassade kurser för speciella behov, t.ex. för att lära sig och förstå säkerhetsskyddslagen, eller vad man behöver tänka på om man ska delta i en säkerhetsskyddad upphandling.

Projektiva, med bas i Västerås och kontor på flera platser i Mälardalen, har egna säkerhetskonsulter med gedigen erfarenhet inom branschen. Satsningen på utbildningar syftar till att bidra till att fylla behovet av ökad kompetens.

– Många företag och organisationer vill stärka sin IT-säkerhet, bland annat för att ny lagstiftning skärper kraven. Även små och mellanstora företag har de här behoven, säger Jan Jonasson

>> Läs mer om Cyber Security

Utbildningarna kan bokas redan nu och fysiskt kommer de hållas i Västerås, Stockholm eller hos kund, allt utifrån behov och möjligheter. Det rådande läget gör att det även är möjligt att delta online. Det finns även möjligheter till företagsinterna utbildningar.

Hur ska det gå till rent praktiskt?

– Normalt genomförs kurserna under en dag eller en förmiddag/eftermiddag som föreläsning varvat med gruppdiskussioner och fallstudier. Grupperna blir små för att säkerställa kvalitet, berättar Jan Jonasson.

Jan är senior konsult inom informationssäkerhet och riskhantering. En viktig aspekt är att det är Projektivas egen personal som agerar kursledare. Det skapar en helt annan verklighetsförankring då kursledarna varvar utbildning med konsultuppdrag.

– Som kursledare delar jag med mig av mina erfarenheter och använder dem för att förklara kursinnehåll, säger Jan Jonasson.

– Jag är stolt över att vi kan erbjuda de här utbildningarna lokalt i Västerås. Det höjer säkerheten för både företag och deras kunder i närområdet, men även globalt då många små och medelstora företag i Västerås har kunder i flera länder.

Låt Projektiva bidra till din säkerhet!

Detta kanske också intresserar dig
En IT-partner hjälper det snabbväxande företaget

Tony Lundgren

Det snabbväxande företaget behöver en säker och smidig IT-lösning - men saknar en egen IT-avdelning. Lösningen är en partner som kan stödja tillväxten och hantera allt från klienthantering till övervakning och support.
Innovation förenklar din verksamhet

Tony Lundgren

Har du som företagare funderat på vad innovation skulle kunna göra för din verksamhet? Har du också funderat på vad det innebär att inte använda kraften i molnbaserade lösningar? Vad kan AI och automatiserade arbetsflöden göra för dig?
Tack! Ha en fortsatt trevlig dag så hör vi snart av oss!
Oops! Någonting blev fel.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB