October 28, 2020

Vad är informationssäkerhet?

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering.

Bristande informationssäkerhet, det vill säga bristande tillgänglighet till informationen när den behövs eller brister när det gäller spårbarhet respektive skydd mot obehörig åtkomst eller förändring, kan få både allvarliga och direkta konsekvenser för såväl medarbetare som företaget i stort.

De flesta företag hanterar idag en mängd information av stor betydelse. Denna information behöver kunna skyddas mot obehörig åtkomst (skydd av informationens konfidentialitet) men behöver även vara tillgänglig för behöriga när den ska användas (skydd för informationens tillgänglighet). I vissa fall är behovet av tillgänglighet så högt att några avbrott i praktiken inte är acceptabla. Informationen behöver även skyddas mot obehöriga förändringar (skydd mot informationens riktighet). För att säkerställa att dessa behov upprätthålls är det av grundläggande betydelse att det i efterhand går att spåra vem som har gjort vad i företagets system (skydd av informationens spårbarhet)

Statlig myndigheter och kommuner styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Lagar och andra författningar är ett av samhällets starkaste styrmedel och fyller en viktig roll för att bygga upp informationssäkerhet både nationellt och internationellt. I vissa fall handlar det om att specificera ett särskilt skydd för viss typ av information medan i andra påbjuds ett sätt att arbeta med informationssäkerhet på mer generell nivå.

Även företag som hanterar myndigheters information styrs av lagar och förordningar. Självklart utgör även dessa riktlinjer för hur ett företag kan skydda sig oavsett koppling till det offentliga. Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja om man som litet eller medelstort företag inte har vidtagit åtgärder för att skydda sin information.

Låt Projektiva bidra till din säkerhet!

Detta kanske också intresserar dig
En IT-partner hjälper det snabbväxande företaget

Tony Lundgren

Det snabbväxande företaget behöver en säker och smidig IT-lösning - men saknar en egen IT-avdelning. Lösningen är en partner som kan stödja tillväxten och hantera allt från klienthantering till övervakning och support.
Innovation förenklar din verksamhet

Tony Lundgren

Har du som företagare funderat på vad innovation skulle kunna göra för din verksamhet? Har du också funderat på vad det innebär att inte använda kraften i molnbaserade lösningar? Vad kan AI och automatiserade arbetsflöden göra för dig?
Tack! Ha en fortsatt trevlig dag så hör vi snart av oss!
Oops! Någonting blev fel.

COPYRIGHT © PROJEKTIVA® AB